Strona główna » Zapowiedzi wydarzeń » ”Festiwal Pieśni Chóralnej”
 
”Festiwal Pieśni Chóralnej”
”Festiwal Pieśni Chóralnej”
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
20.11.2017 r.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000674 pt. "Śląska kultura po obu stronach granicy", dnia 18.11.2017 MOKSiR w Kuźni Raciborskiej przystąpił do realizacji kolejnego wydarzenia kulturalnego pod nazwą czesko-polskie koncerty muzyki sakralnej ”Festiwal Pieśni Chóralnej”, który odbył się w Odry.

Festiwal Pieśni Chóralnej był czeską odpowiedzią na mające miejsce w styczniu 2017 "Kuźniańskie Kolędowanie". Tym razem Chór Parafialny św. Cecylii z Kuźni Raciborskiej wystąpił w czeskim miasteczku, dzieląc się z mieszkańcami polską tradycją pieśni sakralnej. Spotkania przyczyniło się do integracji polskich i czeskich artystów, a co za tym idzie do wymiany doświadczeń między nimi.

:)

 


obrazekobrazekobrazek
obrazekobrazekobrazek
obrazekobrazek